Juridische informatie

Publisher en sitebeheerder

Website uitgegeven door het bedrijf ETHIC & NET (ethic-net.com) SAS geregistreerd onder het n ° 841 027 634 RCS te Romans sur Isère.
Statutaire zetel: 812 Route du Vieux Village – 26510 SAHUNE – Frankrijk – BTW nummer: FR06841027634

 

Hosting provider

PRIVIANET SARL , kapitaal 7 500 €
RCS Valence 440 585 297 00037
Code APE: 722C
BTW N°: FR 50 440 585 297
Statutaire zetel: 9 Place de la Libération – BP 12 – 26111 NYONS Cédex – France

 

Privacyverklaring en cookies

Zie onze pagina Privacyverklaring en cookies

 

Inhoud en toegang tot de site

De foto’s en illustraties op de site zijn niet contractueel.

De uitgever doet er alles aan om permanente toegang tot de site te bieden, met uitzondering van het onderhoud dat nodig is voor het goed functioneren en de evolutie van de site en voor de gebeurtenissen die niet onder zijn controle vallen. De uitgever wordt ontheven van elke verantwoordelijkheid in geval van moeilijkheden bij de toegang tot de site en zijn diensten en garandeert niet de betrouwbaarheid van de technische prestaties. In dit opzicht wordt er geen assistentie geboden aan de gebruikers. De uitgever kan op elk moment en zonder kennisgeving zijn of haar diensten geheel of gedeeltelijk onderbreken zonder recht op schadevergoeding. De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat de uitgever niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van de onderbreking van de service.

Toestemmingen

De illustraties, grafische elementen en foto’s van de site zijn eigendom van de uitgever en/of hun auteurs en worden met hun toestemming gebruikt.

De site autoriseert u zonder voorafgaand verzoek om hypertekstkoppelingen/links in te stellen die verwijzen naar zijn pagina’s, met uitzondering van:

  • de betreffende pagina van de site is niet zichtbaar binnen de pagina’s van een andere site, de pagina van de site moeten zichtbaar zijn door de opening van een onafhankelijk venster/pop-up,
  • vermeld duidelijk de bron die naar de hyperlink naar de beoogde inhoud verwijst

Deze machtiging is van toepassing op alle media behalve die pornografisch, xenofoob of op andere wijze de gevoeligheid van een bevolkingsgroep aantast.